is een platform van de Nederlandse Zuivel Organisatie

Promotie échte boter

Om de consument meer duidelijkheid te geven, werd de term 'echte boter' ingevoerd. Dit als onderscheid met margarines, die ook als boter door het leven gingen. In de reclame werd lange tijd de nadruk gelegd op het feit dat boter niet vetter en ongezonder was dan margarine en dat boter ook paste in een gezonde voeding. Vanaf de tachtiger jaren is vooral de goede smaak van boter aangeprezen.