is een platform van de Nederlandse Zuivel Organisatie

Bottentest

Het is moeilijk om aan te geven wie botontkalking krijgt en wie niet. Toch zijn er bepaalde factoren aan te wijzen die een belangrijke rol kunnen spelen. Met de onderstaande test ontdek je of je een verhoogd risico loopt.
Beantwoord onderstaande vragen. Als je antwoord ‘ja’ is, klik je het vakje aan; je puntenscore wordt automatisch bijgehouden door de scoreteller.
Kruis het aantal vakjes aan:
Ik heb een wervelfractuur gehad
Ik heb meer dan 3 maanden corticosteroïden (prednison of prednisonachtige stoffen) gebruikt in een dosering van 7,5 mg of meer per dag
Ik ben vrouw en:
heb na mijn vijftigste één of meerdere botbreuken gehad
ben ouder dan 70 jaar
ben ouder dan 60 jaar
in mijn familie komen osteoporotische botbreuken (gebroken heup of ingezakte wervels) voor
weeg minder dan zestig kilo
beweeg weinig
(Naar de herziene richtlijn voor huisarten - NHG Standaard Osteoporose - 2005. Bron: Osteoporosestichting)