is een platform van de Nederlandse Zuivel Organisatie

Schoolmelk

Volgens voedingsdeskundigen voldoet schoolmelk in redelijk grote mate aan de criteria voor een gezonde 'snack' op school. Zeker ten opzichte van frisdranken vormt schoolmelk daarom een goed alternatief.Schoolmelkregeling
De schoolmelkregeling is een door de Europese Unie in alle lidstaten gesubsidieerde verstrekking van schoolmelk aan het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze scholen zijn niet verplicht aan deze regeling deel te nemen, maar hebben wel het recht op subsidie voor melk. Voor hogere beroepsopleidingen en voor universiteiten is deze subsidie niet van toepassing.
Meer informatie over schoolmelk op de Campina schoolmelk-site of op de site Melk Op School.