is een platform van de Nederlandse Zuivel Organisatie

De stal

Ligboxstal
Het overgrote deel van de melkveehouders in Nederland houdt zijn koeien in een ligboxenstal. Dit is een stal waarin koeien vrij kunnen rondlopen en naar behoefte kunnen vreten. Daarnaast heeft iedere koe haar eigen ligplaats of ligbox, van elkaar gescheiden door metalen buizen. De vloerbedekking van deze ligplaats varieert per stal: strooisel (zaagsel of strovezel), rubberen matten of een waterbed.

De ruimte in de stal, het ligbed, het klimaat (temperatuur) in de stal en de hygiëne zijn van belang voor de gezondheid van de koe. Koeien kunnen zich verwonden bij te gladde vloeren of kunnen niet goed rusten als de ligbox te klein is. Bij de inrichting van de stallen wordt hier rekening mee gehouden.
     
Potstal
De potstal is een oud staltype dat nog wel eens voorkomt bij biologische melkveehouders, vanwege de waardevolle mest die met dit systeem ontstaat. De koeien staan op stro en laten daarin hun mest vallen. Op de laag van stro en mest wordt regelmatig nieuw stro geworpen. De bodem van stro en mest wordt zodoende steeds hoger en één of twee keer per jaar uitgemest en over het land uitgereden.
Potstal
  
Grupstal
Er zijn op enkele plaatsen in Nederland nog grupstallen die vroeger veel voorkwamen. Het kenmerk van de grupstal is dat de koeien vastgebonden naast elkaar staan. Achter hen loopt een zogeheten ‘grup’, waar mest en urine van de koeien worden opgevangen en afgevoerd of in een mestkelder onder de vloer terecht komen.