is een platform van de Nederlandse Zuivel Organisatie

Koe in de wei

Tussen april en november lopen de meeste melkkoeien dagelijks in de wei. In de winterperiode blijven de koeien in de stal omdat er dan niet voldoende gras groeit. Zodra er in het voorjaar weer genoeg gras is kunnen de koeien naar buiten. Hoe lang de koeien per dag buiten blijven, verschilt per bedrijf en hangt ook af van het weer. Bij slecht weer blijven de koeien vaak ’s nachts in de stal. Ook worden ze naar binnen gehaald om te melken.

Sommige melkveehouders houden de koeien altijd op stal. Hiervoor zijn diverse redenen:
  • ze hebben niet genoeg weiland dicht bij de boerderij.
  • ze melken de koeien meer dan twee keer per dag; het is dan onhandig om de koeien steeds uit het weiland te moeten halen.
  • bij grote aantallen koeien kost het veel tijd om de koeien naar buiten te brengen en weer op te halen.
  • het milieu wordt minder belast, omdat de koeien hun mest niet op het weiland achterlaten.
  
Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het aantal koeien dat in de zomer en winter op stal staat toeneemt: van 5 procent in 1996 tot 24 procent in 2010.    
    
Visie zuivelindustrie
De Nederlandse Zuivel Organisatie, branche-organisatie van de zuivelindustrie,  is voorstander van weidegang “omdat het imago van de Nederlandse melkveehouderij en van zuivel in hoge mate is verbonden aan het beeld van de koe” (augustus 2003).
Diverse zuivelondernemingen hebben initiatieven ondernomen om weidegang te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door een toeslag op de melkprijs die veehouders ontvangen.