Disclaimer

Deze Internetsite wordt u aangeboden door Stichting Voorlichtingsbureau Melk en Melkproducten (hierna te noemen: de Nederlandse Zuivel Organisatie). Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, animaties en programmatuur van de Nederlandse Zuivel Organisatie) rust copyright.

De Nederlandse Zuivel Organisatie zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De Nederlandse Zuivel Organisatie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor (vermeende) lichamelijke en/of geestelijke schade, voortvloeiend uit uw toegang (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot deze site of de hieraan gekoppelde sites van betrokken instanties en leveranciers, of uit handelingen, voortvloeiend uit het reageren op of het uitdragen van de geboden informatie op deze site. Evenmin aanvaardt de Nederlandse Zuivel Organisatie aansprakelijkheid voor informatie of (vermeende) lichamelijke en/of geestelijke schade welke voortkomt uit het gebruik maken van bepaalde ‘links’ (doorverwijzingen) op bovengenoemde sites, die u automatisch naar sites van derden brengen (deze sites kunnen ook commerciĆ«le informatie bevatten).

Voor meer informatie over voedingsmiddelen en gedragspatronen ten aanzien van eetgewoontes verwijzen wij u graag naar de site van de Nederlandse Vereniging van Diƫtisten (NVD).

Load More