Cholesterol

Wat is cholesterol?

Cholesterol is een vetachtige stof die ons lichaam nodig heeft voor de aanmaak van celwanden, hormonen en gal. Daarnaast is het ook een bouwstof voor het zenuwstelsel en sommige hormonen. Cholesterol wordt aan eiwitten gebonden en vervoerd in ons bloed. Grofweg zijn er twee soorten cholesterol te onderscheiden: HDL (‘goed’ cholesterol) en LDL (‘slecht’ cholesterol). LDL-cholesterol hecht zich gemakkelijk aan een beschadigde wand van bloedvaten, waardoor het risico van vernauwing of verstopping toeneemt.

Cholesterol en voeding

Eieren, garnalen, lever en nier zijn rijk aan cholesterol, daarom wordt geadviseerd deze voedingsmiddelen met mate te consumeren.
Het gehalte aan LDL-cholesterol in het bloed kan beïnvloed worden door de inneming van vet uit de voeding. Verzadigd vet werkt cholesterol verhogend, terwijl (meervoudig) onverzadigd vet juist kan bijdragen aan een verlaging van het cholesterolgehalte in het bloed. Verzadigde vetten hebben een ongunstige werking op het cholesterolgehalte van het bloed en zijn (vooral) afkomstig van dierlijke producten, zoals vlees, melk(producten), kaas en boter.

Verhoogd cholesterolgehalte

Een verhoogd cholesterolgehalte merk je niet. Toch is het zaak er goed op te letten. Een verhoogd LDL-gehalte is namelijk één van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Ook een erfelijke afwijking in de vetstofwisseling (familiaire hypercholesterolemie ) kan een hoog cholesterolgehalte van het bloed tot gevolg hebben.

Meten van het cholesterol

Het cholesterolgehalte van het bloed kan variëren. Het wordt dan ook aanbevolen het meten van het cholesterolgehalte te laten verrichten door een (huis)arts, die het totaalbeeld kan beoordelen.

Load More