Bestaan er ook boeren die niet in een boerderij wonen?

O ja, zeker wel. Vooral jonge boeren wonen lang niet allemaal meer in de boerderij. Vaak gaan zonen of dochters die bij hun ouders in de melkveehouderij werken toch ergens anders wonen. In de stad bijvoorbeeld, waar ze dan makkelijker met hun vrienden kunnen chillen. En als ze het bedrijf dan jaren later overnemen van hun ouders, dan gaan ze meestal toch weer terug naar de boerderij om daar hun leven op te bouwen. Maar als ze jonger zijn, dan willen ze niet meer bij hun ouders wonen. Dat is logisch, want dat willen we allemaal niet.