Waarom blijven koeien melk geven, ook als ze geen kalfjes krijgen?

Als een koe een kalfje heeft gekregen, dan geeft het nog zo’n tien maanden melk. Maar daarna is het afgelopen. Dus als de boer wil dat de koe weer melk gaat geven dan moet hij ervoor zorgen dat de koe weer zwanger wordt. Gelukkig zijn koeien elke drie weken vruchtbaar, dus dat moet lukken. En zodra het kalfje er is, geeft moeder koe weer lekkere verse melk!