Wat is een melkboer?

Kijk, nu zouden we zeggen: een boer met melkkoeien die melk levert aan melkfabrieken. Dat is een logische gedachte. Maar vroeger was een melkboer ook een ander beroep. Tot ongeveer 1970 ofzo gingen melkboeren langs de huizen om melk te verkopen. Vaak met een kar die werd getrokken door een paard. Op de kar stonden grote melkbussen. De melkboer stopte bij je huis. En bij veel huizen stond een pannetje voor de deur. De melkboer pakte het pannetje en liep daarmee naar zijn kar met melkbussen. Met een grote soort soeplepel schepte hij melk uit de melkbus en deed dat in het pannetje. Dat gaf hij het pannetje aan de moeder die daar woonde en die zette het pannetje in de koelkast. Dan vertrok de melkboer met zijn paard en wagen, en stopte hij bij de buren om hetzelfde te doen. De melkboer schreef in een boekje hoeveel melk hij aan iedereen had gegeven en telde dat eind van de week bij elkaar op. Op zaterdag kwam hij ook langs en kreeg hij zijn geld. Melkboeren bestaan niet meer. Melk wordt tegenwoordig in fabrieken in pakken gestopt en daarna naar de supermarkt gebracht zodat je ouders het kunnen kopen. Handig toch?