Koetradities rond de wereld: de heilige koe in India

De Nederlandse boer houdt van zijn koeien en verzorgt zijn dames alsof het zijn bloedeigen kinderen zijn. En dat is niet voor niks: een blije koe geeft immers lekkere melk! Ook in andere culturen wordt de koe als méér beschouwd dan vlees- en/of melkleverancier. Er zijn vele tradities rondom de koe en wij nemen er hier regelmatig een onder de loep. Dit keer: de heilige koe in India.

In India is de koe heilig

Een bus vol mensen die geduldig wacht tot een koe is overgestoken. Of het verkeer dat met volle snelheid langs een koe raast die niet van de weg wil wijken. In India is het de gewoonste zaak van de wereld. Koeien worden hier als heilig beschouwd. Ze struinen over de wegen, lopen huizen binnen en liggen languit op straat. En zoals het een goede Indiër betaamt, laat hij het dier zijn gang gaan. Van een koe blijf je af. In India dus. Of toch niet helemaal: India is een van de grootse melkproducenten ter wereld!

Moeder aller schepselen

Hindoes duiden de koe aan als ‘de moeder aller schepselen’. De koe wordt geëerd vanwege de vele producten die de mens aan haar te danken heeft. Het verhaal gaat dat de koe Surabhi, moeder van alle koeien, ‘5 producten’ bezat met een zuiverend vermogen. Die producten zijn melk, yoghurt, boter, mest en urine. De koe wordt aanbeden om goede en verkeerde redenen. Vrouwen die zwanger willen worden drinken de urine van de koe. En in het zuiden van India wordt de koe gezien als waarzegster.

Liefde

Hoe diep de liefde voor de koe ligt bij de Indiërs blijkt uit het volgende feitje: toen Europa in de vorige eeuw leed onder de BSE-crisis (de ‘gekke koeienziekte’), zouden er veel koeien geslacht worden. India bood aan ál deze koeien op te vangen. De regering kwam er echter op terug toen bleek dat het om wel heel veel koeien ging. Toch een mooi gebaar.