De duurzame boer

Wat wil jij weten van de duurzame boer?

In Nederland denken wij veel aan het milieu en doen we er ook zoveel mogelijk aan. Daarom stop jij plastic hopelijk in een aparte bak of zak en doe je glas in de glasbak. En natuurlijk doen boeren ook veel voor het milieu. We noemen ze daarom duurzame boeren. Wat ze precies doen? Vraag het maar!

En heb jij een vraag die er niet tussen staat? Mail ons, dan krijg je antwoord en als ie leuk genoeg is, komt jouw vraag op de site te staan!

Alles over de duurzame boer (10)

Ja, voor de Nederlandse melkveehouder staat natuur centraal. Ze zorgen goed voor de natuur en hun dieren. Ze spelen in op het weer en houden rekening met de plek waar hun bedrijf ligt. Voorbeeld? De koe eet gras van het land en maakt hier melk van. De poep en plas van de koe (mest) maakt de bodem gezond. Dan groeit het gras goed. En gezond en vers gras is goed voor de koe! Zo is de cirkel weer rond.

Jazeker, veel boeren beschermen ook de vogels in het weiland. Ze gaan bijvoorbeeld het gras pas maaien als de vogels er geen nesten meer hebben. Of ze zorgen dat het water wat hoger staat, zodat er plassen op het weiland komen te staan. Daar kunnen de vogels dan lekker drinken, uitrusten en in de omgeving eten zoeken.

Koeien drinken wel 100 liter per dag, dus er wordt een hoop water gebruikt op de boerderij! De melkveehouder gaat verstandig om met het gebruik van water. Daarom gebruiken veel boeren water uit een eigen bron uit de grond of drinken de koeien uit de sloot. Door goed om te gaan met de natuur op zijn bedrijf, zorgt de boer ervoor dat het water in de sloot van goede kwaliteit is. Maar de boer let ook op andere momenten op zijn watergebruik. Het water dat hij gebruikt om de melkmachine schoon te maken, vangt ie op en gebruikt hij daarna om de stal mee te poetsen!

Steeds meer boeren denken na over het energieverbruik op hun bedrijf. Dat kan best wat minder. Daarom doen ze bijvoorbeeld ’s avonds het licht in de stal wat eerder uit. En ze gebruiken ledlampen, want die zijn veel zuiniger. De melk die net uit de koe komt moet snel worden gekoeld in een speciale melkmachine. Die melkmachine moet hard werken om de melk te koelen. En als je hard moet werken krijg je het warm. Die melkmachine geeft dus veel warmte af. Die warmte vangt de boer op en gebruikt hij bijvoorbeeld om water mee op te warmen. En zo douchen de kinderen van de boer met water dat warm is gemaakt door de melkmachine. Dat is slim omgaan met energie die de natuur geeft! Melkveehouders wekken ook energie op met zonnepanelen op het dak en sommigen zelfs met een eigen windmolen. Zo zorgt de boer voor zijn eigen energie, maar soms ook voor de mensen die in de buurt wonen. Zuiniger kan bijna niet. Wist je trouwens dat er ook machines bestaan die energie kunnen opwekken uit koeienmest? Met zo’n machine kunnen de boeren nóg zuiniger zijn met energie!

Bij biologische melkveehouderij staan kringlopen centraal. Een biologische melkveehouderij gebruikt bijvoorbeeld geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ze gebruiken alleen mest van biologische boeren. De dieren hebben meer ruimte en krijgen alleen biologisch voer te eten.

Best veel eigenlijk. Veel boeren gebruiken groene stroom bijvoorbeeld. Vaak is dat stroom die ze zelf opwekken met zonnepanelen of windmolens. Of ze gebruiken de warmte die ze ‘over’ hebben om de stal te verwarmen. Daarnaast gebruiken ze ledlampen en zorgen ze dat ze niet overal de lichten laten branden als dat niet nodig is. Niet in de stal, maar ook niet in de boerderij. Want alle kleine beetjes helpen. Toch?

Het klimaatakkoord van Parijs kan alleen een succes worden als iedereen meedoet. Om te beginnen elk land en binnen elk land ook elke inwoner. Eerst de regering, die moet bepalen hoe we dit met z’n allen kunnen aanpakken. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zorgen dat alle fabrieken meedoen. Of bedrijven die nu veel troep de lucht in stoten. En dus ook de boeren. Ook zij zullen moeten meewerken om het doel van het klimaatakkoord te halen. En dat doen ze steeds meer. Nederlandse melkveehouders én de zuivelindustrie zetten zich bijvoorbeeld in door mee te doen aan ‘De Duurzame Zuivelketen’. Daar hebben ze afgesproken dat boeren zoveel mogelijk zelf groene stroom opwekken en zo zuinig mogelijk met energie op de boerderij omgaan. Ook zorgen ze ervoor dat het voer voor de koeien uit de buurt komt en niet vanuit de andere kant van de wereld. Want als er minder vrachtwagens moeten rijden, scheelt dat ook luchtvervuiling.
En als je daar als boer aan meedoet dan ben je lekker bezig met het klimaatakkoord.

Het Parijs-akkoord gaat over ons klimaat. Nooit eerder deden zoveel landen mee om de wereld schoner te maken. 195 landen tekenden een document waarin staat dat de klimaatverandering moet worden aangepakt door om te beginnen de opwarming van de aarde ver onder de twee graden te houden. En wat moeten al die landen nu doen om dat voor elkaar te krijgen? Met z’n allen de schouders eronder. Meedoen!

Je hoort het steeds vaker: biodiversiteit. Het is een de term die wordt gebruikt voor alle verschillende soorten leven op aarde. En al die verschillende soorten zijn hard nodig om ons zelf in leven te houden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat we niet alleen maar mussen hebben, maar ook meeuwen. Niet alleen maar gras, maar ook zand en zeewater. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Biodiversiteit is belangrijker dan je misschien denkt. Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar een voorbeeld te noemen. Al die verschillende soorten leven op aarde, met planten, dieren, grondsoorten. Daarom moeten we zuinig omgaan met onze biodiversiteit!

Veel boerderijen zijn behoorlijk duurzaam. Boeren weten ook wel dat we allemaal wat moeten doen om ons milieu te redden. Een groot deel van de boeren doet daarom zijn best zo zuinig mogelijk te produceren. Ze laten de lampen in de stal ’s avonds niet meer te lang branden. Ze hebben zonnepanelen op het dak van hun stal. Of een windmolen op eigen terrein. Sommige boeren hebben zelfs elektrische tractoren. Dus ja, die Nederlandse boer doet echt zijn best.

Load More